Menu 1
Mobile Ordering System

โปรแกรมส่งอาหารบนมือถือ หรือ smartphone on android รองรับระบบแอนดอยตั้งแต่ v.10 up ฟังก์ชั่น หน้าล็อกอิน ใช้งานง่าย , หน้าแสดงสถานะโต๊ะ แยกโต๊ะว่าง และโต๊ะไม่ว่าง แยกสีชัดเจน ง่ายสำหรับผู้ใช้งาน

See details
Menu 1
Display Button Menu

ระบบสั่งอาหารบนมือถือ ระบบแอนดอย ได้ออกแบบปุ่มเมนู ให้ดูสวยงาม ใช้งานง่าย สามารถกดเลือกรายการอาหารได้ตามต้องการ และสามารถใส่รูปภาพ แบ่งสีของแต่ละเมนูเช่น เมนูอาหารชุด เมนูอาหารไซร์ S M L และเมนูอาหารหมด เป็นต้น...

See details
Menu 1
Check Bill and Payment Design

หน้าการรับชำระเงิน สามารถทำส่วนลด และรับชำระเงินได้หลากหลาย ประเภท เช่น เงินสด เครดิต และลิ้งค์เข้าระบบลิ้นชักเก็บเงิน โดยออกแบบให้ใช้งานง่าย และรวดเร็วในการรับชำระเงิน เป็นต้น..

See details
ตัวอย่างคลิป การสั่งอาหาร

แนะนำวิธีการใช้งาน การสั่งออร์เดอร์ของระบบสั่งอาหาร

See details
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • Login Function
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • Table Status
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • Display Bill
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • Button Menu Order
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • Group Discount
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • Payment Design

-

©2024 www.kiosqueto.com :: Support 24/7 :: LineID @kiosqueto :: Tel:02-9646040