Menu 1
โปรแกรมกีออส Inventory System

ระบบจัดซื้อจะช่วยในการสั่งซื้อสินค้าจากประวัติการซื้อสินค้าแต่ละชนิดและประวัติการขายสินค้าของร้านค้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกร้านค้าที่ขายสินค้าที่ถูกที่สุด และยังสามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อ เวลารับสินค้าสามารถรับใบสั่งซื้อนั้นๆโดยไม่ต้องเสียเวลาบันทึกทีละรายการและยังสามารถรับบางส่วนเหลือสินค้ารับคงค้างเพื่อรับครั้งต่อไป

See details
Menu 1
รายการการเคลื่อนไหวของสินค้า (Stock Card)

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาเช่น วันรับสินค้า, หมายเลขใบสั่งซื้อ, หมายเลขใบวางบิล เป็นต้น และผู้ใช้สามารถตรวจสอบจำนวนคงเหลือ, ราคาต้นทุนเฉลี่ยสินค้าหรือราคารับครั้งล่าสุด โดยระบุสินค้าที่ต้องการและช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบ ผู้ใช้ยังสามารถตรวจสอบจำนวนและมูลค่าของสินค้าคงคลังของแต่ละช่วงเวลาได้ตลอดเวลา ที่สำคัญคือผู้ใช้สามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทุกรายการ และทุกแผนกโดยไม่จำเป็นว่าเป็นสินค้าคงคลังหรือไม่เช่นเราอาจเรียกดูรายการที่ซื้อตรงไปที่ครัว หรือแผนกบัญชีก็ได้ โดยง่าย

See details
Menu 1
สูตรอาหาร Recipe Management

ผู้ใช้สามารถใส่สูตรอาหารที่ใช้ขายในห้องอาหาร โปรแกรมจะคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของสินค้านั้นๆ และผู้ใช้สามารถระบุหน่วยของสูตรอาหารได้ละเอียดเท่าที่ต้องการได้ เช่น กรัม, ออนซ์ หรือ ชิ้นเป็นต้น พร้อมทั้งระบุจำนวนสูญเสียที่เกิดจากการปรุงอาหาร ผู้ใช้ยังสามารถวิเคราะห์ราคาขายที่ควรจะเป็นโดยคำนวนจากต้นทุนที่เกิดขึ้น

See details
Menu 1
การตรวจนับสินค้าสิ้นเดือน Cloesing Stock

ในการตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นเดือน ผู้ใช้สามารถให้โปรแกรมแสดงหรือบันทึกจำนวนคงเหลือที่มีอยู่ซึ่งจะทำให้การบันทึกจำนวนสินค้าคงเหลือทำได้เร็วขึ้น ผู้ใช้สามารถตรวจนับสินค้าคงคลังได้แบบไม่จำกัดแผนก เช่น ครัวหรือบาร์ เป็นต้น

See details
Menu 1
การคำนวนต้นทุนตัดสต็อกสินค้า Revenue with Cost

ในการตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นเดือน ผู้ใช้สามารถให้โปรแกรมแสดงหรือบันทึกจำนวนคงเหลือที่มีอยู่ซึ่งจะทำให้การบันทึกจำนวนสินค้าคงเหลือทำได้เร็วขึ้น ผู้ใช้สามารถตรวจนับสินค้าคงคลังได้แบบไม่จำกัดแผนก เช่น ครัวหรือบาร์ เป็นต้น

See details
ตัวอย่างคลิป การสั่งอาหาร

แนะนำวิธีการใช้งาน การสั่งออร์เดอร์ของระบบสั่งอาหาร

See details
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • ช้อมูลหลัก Configuration
  • - ร้านค้า
  • - แผนก
  • - กลุ่มสินค้า
  • - รายการสินค้า
  • - ห้องอาหาร
  • -Template Form
  • - ห้องอาหาร
  • - กลุ่มรายการขาย
  • - รายการขาย
  • - รอบสิ้นเดือน
  • - ผู้ใช้งาน
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • แผนกจัดซื้อ Purchasing
  • - ร้านค้า
  • - แผนก
  • - กลุ่มสินค้า
  • - รายการสินค้า
  • - ห้องอาหาร
  • -Template Form
  • - ห้องอาหาร
  • - กลุ่มรายการขาย
  • - รายการขาย
  • - รอบสิ้นเดือน
  • - ผู้ใช้งาน
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • แผนกรับของ Receving Module
  • - ร้านค้า
  • - แผนก
  • - กลุ่มสินค้า
  • - รายการสินค้า
  • - ห้องอาหาร
  • -Template Form
  • - ห้องอาหาร
  • - กลุ่มรายการขาย
  • - รายการขาย
  • - รอบสิ้นเดือน
  • - ผู้ใช้งาน
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • แผนกจ่ายของ Issueing&Sales Module
  • - ร้านค้า
  • - แผนก
  • - กลุ่มสินค้า
  • - รายการสินค้า
  • - ห้องอาหาร
  • -Template Form
  • - ห้องอาหาร
  • - กลุ่มรายการขาย
  • - รายการขาย
  • - รอบสิ้นเดือน
  • - ผู้ใช้งาน
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • แผนกปิดสิ้นเดือน Monthly Close
  • - ร้านค้า
  • - แผนก
  • - กลุ่มสินค้า
  • - รายการสินค้า
  • - ห้องอาหาร
  • -Template Form
  • - ห้องอาหาร
  • - กลุ่มรายการขาย
  • - รายการขาย
  • - รอบสิ้นเดือน
  • - ผู้ใช้งาน
 • ฟังก์ชั่นการทำงาน
  • แผนกส่วนต้นทุน Cost Management
  • - ร้านค้า
  • - แผนก
  • - กลุ่มสินค้า
  • - รายการสินค้า
  • - ห้องอาหาร
  • -Template Form
  • - ห้องอาหาร
  • - กลุ่มรายการขาย
  • - รายการขาย
  • - รอบสิ้นเดือน
  • - ผู้ใช้งาน

-

©2024 www.kiosqueto.com :: Support 24/7 :: LineID @kiosqueto :: Tel:02-9646040