Menu 1
โปรแกรมกีออส Member System

ระบบสมาชิกเป็นการใช้ส่วนลดตาม ประเภทของสมาชิก (Type) ซึ่งสามารถกำหนดได้ตามที่ต้องการ วิธีการกำหนดและตั้งค่าสมาชิกมี สามารถกำหนเพิ่มและแก้ไข รายชื่อสมาชิกได้ง่าย สามารถกำหนดถึงส่วนของ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด บัตรประชาชน และมีการกำหนด ชนิดการให้ส่วนลดต่างๆ รวมถึงการสะสมแต้ม การกลับมาใช้แต้ม เพื่อโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ...

See details
Menu 1
รายลเอียดสมาชิก (Member Detail)

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว การใช้บริการของสมาชิกคนนั้นๆ ดูความถึ่การใช้บริการ และสะสมแต้ม การตัดแต้มต่างๆ รองรับทั้งระบบสมาชิกแบบออฟไลน์ เก็บข้อมูลในบัตรธรรม หรือ สมาร์ทการ์ด หรืออ้างอิงเบอร์โทรศัพท์ ตรวจสอบได้ง่าย ...

See details
ตัวอย่างคลิป การเพิ่มแก้ไขสมาชิก

แนะนำวิธีการใช้งาน

See details

-

©2024 www.kiosqueto.com :: Support 24/7 :: LineID @kiosqueto :: Tel:02-9646040